De overlijdensakte of akte van overlijden

Na het overlijden stelt een arts of lijkschouwer een overlijdensverklaring op. Daarmee meldt de familie of de uitvaartorganisatie het overlijden bij de gemeente waar de overledene is overleden. De gemeente stelt een overlijdensakte op. De overlijdensakte wordt ook wel akte van overlijden genoemd. De familie ontvangt hiervan een afschrift.

U heeft een overlijdensakte nodig om als eerstegraads familielid een digitaal graf aan te vragen voor een overleden dierbare. U vraagt de overlijdensakte op bij de gemeente waar het overlijden plaats vond.

Wij gaan altijd na of de overlegde overlijdensakte inderdaad is uitgegeven door de betreffende gemeente en het overlijden vermeld wordt in het overlijdensregister. Indien wij anderszins constateren, doen wij aangifte van fraude bij justitie. Wij willen voorkomen dat wirwun wordt misbruikt door mensen die geen goeds in hun zin hebben.

Meer informatie over de overlijdensakte vindt u op uitvaartverzekering.nl.

Vragen?