Wie zijn eerstegraads familieleden?

Eerstegraads familieleden van een overledene kunnen een digitaal graf aanvragen.
Eerstegraads familieleden zijn eerstegraads bloedverwanten en eerstegraads aanverwanten. Kijk voor de omschrijving van eerstegraads bloedverwantschap en eerstegraads aanverwantschap op Rijksoverheid.nl. Dat is de definitie van eerstegraads familieleden die wirwun aanhoudt.

Dat kunnen zijn: echtgenote, echtgenoot, (adoptie)ouders en (adoptie)kinderen. Op deze regel zijn uitzonderingen mogelijk. Bijvoorbeeld in het geval een overledene geen bloedverwanten of aanverwanten in de eerste graad achterlaat. Wilt u een digitaal graf aanvragen voor een overledene zonder eerstegraads familieleden? Neem dan contact met ons op.

Vragen?